Misvattingen | Symptomen | Risicofactoren | Onderzoeken | Tips

Drie maanden na de bevalling van mijn eerste kind voelde ik me somber en had weinig energie. Pas na een paar maanden kwam ik er achter dat ik depressief was.


Bij de tweede zwangerschap nam ik me voor om eerder aan de bel te trekken als ik die klachten weer zou ervaren. Nooit had ik kunnen bedenken dat ik vijf dagen na die bevalling in een acute psychotische toestand terecht kwam en moest worden opgenomen op een gesloten afdeling.


In de isoleercel kwam het omslagpunt. Daar besefte ik dat vele moeders mij al voorgegaan waren en dat er in de toekomst ook moeders zouden zijn met dergelijke klachten. Ik nam me voor dat als ik uit die isoleercel zou komen, dan zou de wereld van mij gaan horen.


In 2015 zette ik het platform Stichting Me Mam op. De Ervaringsgroep Kraambedpsychose is daar onderdeel van geworden. Deze site fungeert als informatiebron.


Karin den Oudsten BSc.

Contactpersoon Ervaringsgroep Kraambedpsychose
W www.kraambedpsychose.nl

Hypno-, regressie- en EMDR-therapeut | GGZ Agoog | Gediplomeerd docent
W www.karindenoudsten.nl


Voorzitter en grondlegger van Stichting Me Mam

W www.memam.nl

Psychiatrie Erasmus MC

(0031) 10 - 704 01 39