Ervaringsverhalen | Informatie | Publicaties | Onderzoek

Behandelplan

Achtergrond

Postpartumpsychose is een ernstig ziektebeeld dat ontstaat binnen vier weken postpartum bij 1 à
2 op de 1000 bevallingen. Patiënten met in de voorgeschiedenis een postpartumpsychose en/of een
bipolaire stoornis hebben een sterk verhoogd risico op het ontstaan van een postpartumpsychose.

Doel

Bespreken van diagnostiek, behandeling en preventie van postpartumpsychose. Per onderwerp
aanbevelingen doen voor de klinische praktijk.

Methode

Literatuuronderzoek met PubMed, relevante boeken en naslagwerken.

Resultaten

Bij vermoeden van een postpartumpsychose kan met een psychiatrische opname eventueel gevaar voor
moeder en kind worden afgewend en is uitgebreide diagnostiek mogelijk ter uitsluiting van somatische
(co)morbiditeit. Antipsychotica, lithium en elektroconvulsietherapie zijn effectieve behandelopties. Het
medicamenteuze beleid ter preventie van een recidief van postpartumpsychose verschilt bij patiënten
met in de voorgeschiedenis een postpartumpsychose en patiënten met een bipolaire stoornis.

Conclusie

Een postpartumpsychose vereist een psychiatrische opname waarbij specifieke aandacht dient uit
te gaan naar de aanwezigheid van somatische (co)morbiditeit. Door adequate medicamenteuze
behandeling herstellen vrijwel alle patiënten met een postpartumpsychose volledig en is de prognose
gunstig. Een recidief van een postpartumpsychose is goed te voorkomen met lithiumprofylaxe post
partum.

Lees de publicatie in het Tijdschrift voor Psychiatrie: Diagnostiek, behandeling en preventie

Bron: Tijdschrift voor Psychiatrie